Home » การใช้วาล์วควบคุม Azbil เพื่อลดการรั่วไหลของ VOC ที่เป็นมลพิษทางอากาศ

การใช้วาล์วควบคุม Azbil เพื่อลดการรั่วไหลของ VOC ที่เป็นมลพิษทางอากาศ

by Andrea Palmer
39 views
1.การใช้วาล์วควบคุม

Azbil Corporation เปิดตัววาล์วควบคุมที่มาพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์วเพื่อลดการรั่วของสารอินทรีย์ไอระเหยง่าย ในยุคที่ความคุ้มค่าของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างมาก

เทคโนโลยีในการควบคุมการรั่วของสารอินทรีย์ไอระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds หรือ VOC) มีบทบาทสำคัญในการลดมลพิษทางอากาศ และ Azbil Corporation ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ด้วยการเริ่มจำหน่ายวาล์วควบคุมที่มาพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์ว (gland packing system) ที่สามารถลดการรั่วของ VOC ในปริมาณต่ำ

โรงงานอุตสาหกรรมในหลายประเทศรวมถึงจีน ไต้หวัน ไทย และสหรัฐอเมริกา ต้องรับมือกับข้อบังคับที่จำกัดการปล่อยสาร VOC ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นพิษขนาดเล็ก (PM2.5) และหมอกควันแบบโฟโตเคมิเคิล ด้วยเหตุนี้บริษัทต่างๆ จึงต้องควบคุมการรั่วของสาร VOC อย่างเข้มงวด

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่พัฒนาโดย Azbil Corporation

มีความสามารถในการลดการรั่วของสาร VOC ตามมาตรฐานระดับสากล ISO 15848-1:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่ใช้ในการกำหนดประสิทธิภาพของตัวกดอัดซีล (gland) ของวาล์วควบคุม และประสิทธิภาพในการอุดการรั่วของปะเก็น นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CC3 ซึ่งมีความทนทานระดับสูงสุดจากองค์กรภายนอก

การใช้วาล์วควบคุมที่มาพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่สามารถลดการรั่วของสาร VOC และผ่านการรับรอง ISO 15848-1 จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำให้บริษัทรับมือกับข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพในการควบคุมการรั่วของสาร VOC อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.การใช้วาล์วควบคุม

คุณสมบัติของระบบซีลพันรอบก้านวาล์ว Azbil

1. ความทนทานระดับสูงสุด ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วของ Azbil ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15848-1:2015 ระดับ CC3 (ระดับความทนทานระดับสูงสุด) ซึ่งหมายถึงระบบนี้มีความสามารถในการควบคุมการรั่วไหลให้อยู่ในระดับที่ระบุไว้ แม้จะผ่านการใช้งานไปแล้ว 100,000 รอบ การทดสอบโดยองค์กรภายนอกชั้นนำยืนยันความประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน ISO 15848-1:2015

2. ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและการผลิต ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วของ Azbil สามารถลดการรั่วของของเหลวจากซีลรอบก้านวาล์วของวาล์วควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นประโยชน์สำคัญในอุตสาหกรรมที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหรือในสถานที่ที่การรั่วไหลของของเหลวอาจเป็นอันตรายต่อตาและสุขภาพของพนักงาน การลดการรั่วของของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานหรือผลิตภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและการผลิต

3. รอบการบำรุงรักษาที่นานขึ้น ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วแบบ live-loaded ของ Azbil ใช้สปริง Belleville เพื่ออัดแรงไปยังซีลที่พันรอบก้านวาล์วอย่างต่อเนื่องและในระดับที่เหมาะสม ระบบนี้ป้องกันไม่ให้ตัวกดอัดซีลหย่อน โดยเฉพาะเมื่อใช้กับวาล์วควบคุมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่ว เช่น วาล์วควบคุมความถี่หรือวาล์วควบคุมวัฏจักรในเทอร์โมไดนามิกส์แบบร้อนสลับเย็น นี้จะช่วยลดการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในระยะยาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบของคุณอีกด้วย ระบบซีลพันรอบก้านวาล์ว Azbil คือคำตอบที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมและการผลิตที่ต้องการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการดำเนินงานของนักวิจัย ผู้จัดการและคนงานทุกคนในภาคอุตสาหกรรมของคุณ

สามารถติดตามต่อได้ที่ : http://thewindustry.com/recommendedproducts/detail/8464z2z2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo-studiozero

เว็บไซต์ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถอ่านความรู้ได้ฟรี! และอัปเดทข้อมูลใหม่ๆทุกวัน

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Studiozero