Home » มาตรฐาน AASHTO ที่มีประโยชน์ต่อผู้รับเหมาก่อสร้างโยธา

มาตรฐาน AASHTO ที่มีประโยชน์ต่อผู้รับเหมาก่อสร้างโยธา

by Andrea Palmer
41 views
1.มาตรฐาน AASHTO ที่มีประโยชน์ต่อผู้รับเหมาก่อสร้างโยธา

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) เป็นแนวทางอันครอบคลุมหลายด้านในการจัดการระบบการคมนาคมที่ซับซ้อนและหลากหลายในสหรัฐอเมริกา

เป้าหมายหลักของ AASHTO คือ การสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องและเป็นอันดับแรก สำหรับ การออกแบบทางหลวง และระบบขนส่งทางถนนในประเทศ องค์กรนี้มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะและพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และให้บริการทางเทคนิคเพื่อเสริมสนับสนุนรัฐในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บทบาทสำคัญของ AASHTO อยู่ในการรักษาความปลอดภัยในระบบถนนและขนส่งทางถนน ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนนทุกสาย โดย AASHTO ได้จัดการให้มีหลักการความปลอดภัยภายในทุกด้านของระบบขนส่งของสหรัฐอเมริกา องค์กรนี้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลที่มากมาย และพัฒนามาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาก่อสร้างถนนมีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น สมาคมได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับสิ่งกีดขวาง ป้ายถนน และตำแหน่งสัญญาณเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในถนน

การเจาะลึกในแนวทางความปลอดภัยของ AASHTO รวมถึงการออกแบบทางเรขาคณิต วัสดุที่ใช้ ป้ายถนน สัญญาณและเครื่องหมาย มีรายละเอียดดังนี้

2. การออกแบบทางเรขาคณิต พิมพ์เขียวแห่งความปลอดภาย.jpg

การออกแบบทางเรขาคณิต พิมพ์เขียวแห่งความปลอดภาย

  • การออกแบบทางเรขาคณิตมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแรงจูงใจแรกในการสร้างถนน ซึ่งจะต้องรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
  • AASHTO มีมาตรฐานสำหรับการออกแบบโครงสร้างถนนที่สำคัญ เช่น ความโค้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะต้องเพียงพอสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัยแม้ในความเร็วสูง ระยะการมองเห็นที่ชัดเจน และเค้าโครงทางแยกเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่

วัสดุ

  • การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยบนถนน
  • AASHTO ให้แนวทางเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการปูพื้นถนน เช่น ความต้านทานการลื่นไถล ความทนทาน การรับน้ำหนัก และความทนต่อแรงกระแทกจากการจราจร
  • แนวทางยังรวมถึงวัสดุสำหรับสิ่งกีดขวางและราวกั้น ที่ต้องมีความประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

3. ป้ายถนน สัญญาณ และเครื่องหมาย

ป้ายถนน สัญญาณ และเครื่องหมาย

  • การวางตำแหน่งและการออกแบบป้ายถนน สัญญาณ และเครื่องหมายมีบทบาทสำคัญในการสร้างความปลอดภัยบนถนน
  • AASHTO แนะนำวิธีการจัดวางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับป้ายและสัญญาณเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายและช่วยให้ผู้ขับขี่มีเวลาเพียงพอในการอ่านและทำตามป้าย
  • แนวทางยังรวมถึงการออกแบบและสีของป้ายถนน เพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และการบำรุงรักษาป้ายและเครื่องหมายให้มีประสิทธิภาพในการมองเห็นแม้ในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

4. แบริเออร์ แผงกั้นจราจร

แบริเออร์ แผงกั้นจราจร

  • การจัดวางและการออกแบบแบริเออร์และแผงกั้นจราจรมีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยบนถนน
  • การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสิ่งกีดขวาง เช่น ทางลาดชัน แหล่งน้ำ หรือทางเดินเท้า เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับประกันความปลอดภัย
  • การออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ทนทานเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุ

การวางตำแหน่งสัญญาณจราจร

  • การจัดตำแหน่งและการซิงโครไนซ์ของสัญญาณไฟจราจรมีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยในถนน
  • การจัดตำแหน่งให้สัญญาณไฟประสานกันและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการจราจรที่ติดขัด
  • การวางตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย แม้ในสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนสัญญาณไฟเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความราบรื่นในการจราจร

การทราบและเข้าใจ AASHTO เป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าในไทยจะไม่ได้ใช้มาตรฐานของ AASHTO แต่การมีความรู้ในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณสามารถทำงานในสายอาชีพของคุณได้อย่างมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ยากเลย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าในการทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่งและการสร้างสายทางขนส่งในประเทศไทยได้ด้วยวิชาการและความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสากลและมาตรฐานสูงขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo-studiozero

เว็บไซต์ข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่คุณสามารถอ่านความรู้ได้ฟรี! และอัปเดทข้อมูลใหม่ๆทุกวัน

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Studiozero