การเลือกสถาบันเปิดอบรม จป บริหาร ควรเลือกอย่างไร

ควรเลือก สถาบันเปิดอบรม จป บริหาร อย่างไร

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

  • กำหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการใน 14 ประเภทธุรกิจตามที่กระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้าง ได้รับการอบรมและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆคือ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยกำหนดให้นายจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
  • แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิด 19 แต่ทุกชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไป ทุกคนยังต้องไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ และกิจการเกือบทุกประเภทนั้นจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ระดับบริหาร ซึ่งนายจ้างต้องเป็นผู้แต่งตั้งหรือได้รับการโหวตจากลูกจ้างภายในกิจการ เมื่อแต่งตั้งแล้วก็ต้องไปเข้ารับการอบรม และด้วยสถานการณ์บางอย่างทำให้จำเป็นต้องเข้าอบรม จป บริหาร แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีสถาบันเปิดอบรมหลักสูตรจป.อยู่ด้วยกันมากมาย แล้วจะเลือกใช้บริการอย่างไรดี วันนี้เรามีแนวทางการเลือกมาฝากกัน

 

 

การเลือกสถาบันเปิดอบรม จป บริหาร

การใช้บริการสถาบันอบรมหลักสูตรจป.บริหาร ไม่ว่าจะอบรมในสถานที่จริงหรืออบรมออนไลน์ หากต้องการสถาบันที่ตอบโจทย์ ควรพิจารณาจากหลายปัจจัย ดังนี้

  1. ประสบการณ์ทำงาน หากสถาบันเปิดอบรมมานานแล้ว ย่อมมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมมากกว่า สามารถจัดเตรียมทั้งบุคลากร สถานที่และเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับอบรมไว้อย่างเหมาะสม มีจำนวนที่เพียงพอต่อผู้เข้าอบรม หากมีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรก็จะแก้ไขได้ทันท่วงทีมากกว่า
  2. ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องทำงานจริง
  3. การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ สถาบันอบรมหลักสูตรจป.ที่ดี ต้องมีใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย รวมทั้งมีใบรับรองมาตรฐาน เช่น ISO9001 เพื่อแสดงออกถึงมาตรฐานของระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานที่ได้รับการย่อมรับกันทั่วโลก
  4. หลักสูตรที่หลากหลาย นอกจากหลักสูตรอบรม จป บริหาร ออนไลน์แล้ว ควรมีหลักสูตรจป.ระดับอื่นๆให้เลือกด้วย เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นจป.ระดับใดระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่อยากทำงานในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ถ้าสถาบันมีหลักสูตรอื่นด้วยก็จะดีมาก เช่น การใช้งานปั่นจั่น การติดตั้งนั่งร้าน การทำงานบนที่สูง การใช้รถโฟล์คคลิฟท์ การผจญเพลิง ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนั่นเอง
  5. ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องมือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทางสถาบันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณภาพดีและมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าอบรม
  6. ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ต้องไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป เหมาะสมกับลักษณะของหลักสูตร ที่สำคัญต้องมีวิธีการชำระเงินที่น่าเชื่อถือได้ด้วย
  7. ประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ทางสถาบันควรมีประกาศนียบัตรมอบให้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เข้าอบรมนั้นได้ผ่านการอบรมมาจริงๆนั่นเอง

 

 

และนี่ก็เป็นวิธีการเลือกสถาบันอบรมหลักสูตรจป.ที่ทางเราได้รวบรวมมาฝากกัน ใครที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจ สามารถนำข้อมูลข้างต้นไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ ไม่ว่าจะอบรมในสถานที่จริงหรือ อบรม จป บริหาร ก็รับรองว่าจะช่วยคัดกรองให้ได้สถาบันที่ตอบโจทย์มากขึ้นอย่างแน่นอน